X

Beeldheelt

Een missie neerzetten én zelfliefde. Het gaat hand in hand.

Ondernemerschap heeft iets van een masterclass in persoonlijke ontwikkeling. Je wordt telkens opnieuw uitgedaagd om net dat stapje verder te gaan dan wat je kent en gewoon bent.

Als ondernemer kan je niet anders dan naar buiten komen en je kenbaar maken.

Voor de camera staan, tijd nemen, bewust met de camera communiceren, ontketent jouw kracht van binnenuit. Zo ging het ook voor Sofie. Waar ze eerst nog voorrang gaf aan de producten uit haar winkel, koos ze daarna écht voor zichzelf in beeld.

She took the leap.

Deze ervaring wil ik ook Delphine Joke